Tag: xin visa Canada tại Mỹ

Xin visa Canada online khi đang du lịch tại Mỹ

Xin visa Canada online khi đang du lịch tại Mỹ

Quyên có visa du lịch Mỹ B1/B2, đang tung tăng khám phá đất nước Mỹ thì bỗng có ý định muốn tung tăng qua Canada một chuyến. Thế là lục tung thông tin trên mạng để nộp hồ sơ xin visa du lịch Canada online…