Visa New Zealand online – Hướng dẫn cách tạo tài khoản & điền hồ sơ

Visa New Zealand online – Hướng dẫn cách tạo tài khoản & điền hồ sơ

Trong bài viết này, Quyên tập trung chi tiết vào phần hướng dẫn cách tạo tài khoản để nộp hồ sơ online xin visa du lịch New Zealand.

Bài hướng dẫn sẽ theo tuần tự như sau:

Bước 1: Tạo tài khoản RealMe để nộp hồ sơ online
Bước 2: Điền hồ sơ online
Bước 3: Đăng tải file lên hệ thống nộp hồ sơ online


Bước 1: Tạo tài khoản để nộp hồ sơ online

Bạn vào đường LINK NÀY trên website của Cục Di Trú New Zealand để tạo tài khoản. Chọn “Apply Now”.

Chọn “Create your RealMe login” để tạo tài khoản

Secret Pin (thiết lập mã pin): gồm 5 số, tối đa là 3 số liên tục, và không lặp lại 1 số quá 2 lần.

Create profile:

 • Display name: điền họ tên
 • Email address: điền địa chỉ email của bạn

Sau đó, bạn sẽ nhận được email của Cục Di Trú New Zealand yêu cầu bạn xác nhận đã tạo tài khoản. Bạn click vào “Verification link” để xác nhận.

Bước 2: Điền hồ sơ online

Bạn log in vào tài khoản RealMe vừa tạo xong, chọn “Vistor Visa”.

Lần lượt điền vào các phần sau:

1. Is this form right for you?

2. Identity and Contact (điền họ tên)

Ví dụ: tên đầy đủ là Nguyễn Thị Mai Anh

 • Family/Last name: điền “Nguyen”
 • Given/First name(s): điền “Anh”
 • Middle name(s): điền “Thi Mai”
 • Title (ông/bà/cô)

Other names you are known by or have been ever known by (nếu có tên gọi khác, bạn điền thông tin vào, không có thì để trống)

 • What is your gender: Male (nam), Female (nữ)
 • What is your date of birth: điền ngày tháng năm sinh vào

Where were you born?

 • Country/territory: chọn “Vietnam”
 • State/province/region (Tỉnh bang, khu vực): mình để trống
 • Town/city: (nơi sinh) ví dụ: điền “Ho Chi Minh City”

Provide details of your passport (điền thông tin hộ chiếu):

 • Passport number: điền số passport
 • Country/territory of passport: điền “Vietnam”
 • Expiry date (ngày hết hạn hộ chiếu)

National identity number (số chứng minh nhân dân)

If applicable, provide details of other citizenships you hold (nếu bạn có quốc tịch khác thì điền vào, không thì bỏ trống)

 • What is your partnership status (tình trạng hôn nhân)
 • Have you previously applied a visa for New Zealand (từng xin visa New Zealand chưa?)

Provide your current residential address (điền địa chỉ theo hộ khẩu)

Provide your telephone and email contact (số điện thoại và địa chỉ email)

 • Is your postal address the same as your residential address (địa chỉ để gửi thư và địa chỉ trên hộ khẩu giống nhau?)
 • Will you be in the same country as your residential address when you submit this application (bạn ở Việt Nam khi bạn nộp hồ sơ xin visa này?: chọn yes.

Group application (nộp theo nhóm)

 • Không nộp theo nhóm: chọn “No”
 • Nộp theo nhóm: chọn “Yes”

3. Visit Details

 • Which type of visitor are you applying for (loại visa du lịch)
 • Do you have membership with one of Immigration New Zealand’s tourism partners (bạn là thành viên của một trong những đối tác du lịch của Cục Di trú New Zealand)
 • If anyone included in this application is under 16 and planning to stay in New Zealand more than 12 months,… (trẻ dưới 16 tuổi đi cùng và có dự định ở New Zealand hơn 12 tháng,…)
 • Are you outside New Zealand? (bạn nộp hồ sơ ngoài lãnh thổ New Zealand)
 • Estimated date of arrival in New Zealand (ngày dự kiến đến New Zealand)
 • Estimated date of departure from New Zealand (ngày dự kiến rời khỏi New Zealand)
 • What is the purpose of your visit to New Zealand (mục đích đến New Zealand)

Your financial support and length of stay (chứng minh tài chính và thời gian ở New Zealand)

 • How will you be financially supporting your stay in New Zealand (Bạn chi trả chi phí cho chuyến đi như thế nào)
 • What arrangements have you made for outward travel from New Zealand (Bạn chi trả chi phí cho các hoạt động, dịch vụ du lịch tại New Zealand
 • How long do you plan to stay in New Zealand in total (Bạn dự định ở New Zealand bao lâu)

4. Additional Application Details

Are there any additional applications included in this application? (Người thân đi cùng với bạn, xin cùng loại visa, bạn không cần phải tạo tài khoản khác để nộp hồ sơ cho người cùng đi này)

5. Principal Application’s Health Details

Các câu hỏi về tình trạng sức khỏe, chọn “No” hết cho các câu hỏi

Where have you visited or lived for more than 3 months within the last 5 years (bạn đã từng ở nước nào hơn 3 tháng trong vòng 5 năm trở lại đây)

6. Principal Applicant’s Character Details

7. Work history (việc làm)

8. Partner’s Details (thông tin về người đi cùng)

9. Other Contacts

Bạn cung cấp thông tin liên lạc của người thân, người quen, tổ chức, công ty ở New Zealand.
– Nếu có chọn “Yes”
– Không có chọn “No”

10. Apply on behalf/ Assist

 • Are you completing this form on behalf of someone else? (Bạn điền đơn thay cho người khác?).
 • Have you received immigration advice or assistance relating to this application? (Bạn điền đơn dưới sự trợ giúp/hướng dẫn của cục di trú?)

Bước 3: Đăng tải file lên hệ thống nộp hồ sơ online

1. Upload Documents

2. Payment (thanh toán phí visa)

Phí visa: $211 New Zealand dollar

Sử dụng thẻ tín dụng Credit card để thanh toán

Sau khi thanh toán xong, bạn in trang “Thank you”.

Quyên có viết riêng một bài về Cách xin visa New Zealand online tự túc. Trong bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết về những hồ sơ cần chuẩn bị, sau khi submit hồ sơ online rồi nộp passport bản gốc ở đâu, thời gian xét duyệt visa bao lâu. Các bạn xem tại link dưới đây nhé:

. Hướng dẫn xin visa New Zealand online tự túc

Booking.com