Tag: dich vu cong

Hướng dẫn tạo tài khoản Dịch vụ công quốc gia trên điện thoại di động

Hướng dẫn tạo tài khoản Dịch vụ công quốc gia trên điện thoại di động

Để thực hiện các thủ tục hành chính dễ dàng hơn (ví dụ như gia hạn giấy phép lái xe ô tô B2, cấp đổi hộ chiếu,v.v…), không cần phải đến cơ quan nhà nước có liên quan. Chúng ta có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin của Dịch vụ công quốc gia